Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu sự khác biệt giữa quá trình tiêu hoá và hoạt động tiêu hoá.

 • pic

  Bài 2 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng diễn ra như thê nào?

 • pic

  Bài 4 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 50 sách bài tập Sinh học 8. Các hoạt động của quá trình tiêu hoá có mối liên quan với nhau như thê nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 50 Sách bài tập Sinh học 8. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Gửi bài Gửi bài