Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết

Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động sau:

- Ăn.

- Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá.

- Tiêu hoá (tiết dịch tiêu hoá, biến đổi lí học, biến đổi hoá học) thức ăn thành chất dinh dưỡng.

- Hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Thải phân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close