Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39

  Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39

  Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39. Trình bày các biện pháp chủ yếu nhằm bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp của nguời.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

  Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

Gửi bài Gửi bài