Giải bài 2 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Hoạt động hô hấp ở người diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hoạt động hô hấp ở người diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết

Hoạt động hô hấp ở người đã diễn ra như sau :

- Sự thở : Nhờ hoạt động phối hợp của các cơ hô hấp làm thể tích của lồng ngực thay đổi mà ta thực hiện được sự hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới, đảm bảo nồng độ O2 và CO2 trong không khí phế nang thích hợp cho sự trao đổi khí ở phổi.

- Sự trao đổi khí ở phổi : Nhờ nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu nên O2 đã khuếch tán từ phế nang vào trong máu và liên kết với Hb trong hồng cầu. Ngược lại, nồng độ CO2 trong máu cao hơn trong phế nang nên CO2 đã khuếch tán từ máu vào phế nang.

- Sự trao đổi khí ở tế bào : Máu giàu O2 và nghèo CO2 từ mao mạch phổi được trở về tim rồi đi tới tất cả các tế bào của cơ thể. Tại mao mạch máu quanh các tế bào, nhờ nồng độ O2 trong máu cao hơn trong nước mô và trong tế bào nên O2 đã khuếch tán từ máu vào nước mô rồi vào tế bào và ngược lại, CO2 đã khuếch tán từ tế bào vào nước mô rồi vào máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close