Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 41

Giải bài 6,7,8,9,10 sách bài tập Sinh học 8 trang 41. Hệ hô hấp gồm:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Hệ hô hấp gồm:

A. đường dẫn khí

B. khoang mũi

C. hai lá phổi

D. cả A, B, và C

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Lời giải chi tiết:

 

Chọn D

Câu 7

7. Khí cặn là gì? 

A. Là khí thường được đổi mới.

B. Là khí bẩn đọng lại ở đường dẫn khí.

C. Là khí còn lại trong phổi

D. Cả A và B

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Khí cặn là là khí còn lại trong phổi

Chọn C

Câu 8

8. Không khí trong phổi cần thường xuyên đổi mới vì:

A. tế bào cần nhiều không khí.

B. cần có O2 cung cấp cho mọi hoạt động thường xuyên diễn ra trong cơ thể.

C. cần có CO2 cung cấp cho tế bào

D. cả A, B và C đều sai.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Không khí trong phổi cần thường xuyên thay đổi thì mới có đủ O2 cung cấp liên tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí.

Chọn B

Câu 9

9. Chức năng của đường dẫn khí là

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Chức năng của đường dẫn khí là: Dẫn không khí ra và vào phổi; Làm sạch và làm ấm không khí; Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

Chọn D

Câu 10

10. Phần ngoài khoang mũi có nhiều lông có tác dụng

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả B và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Phần ngoài khoang mũi có nhiều lông có tác dụng: Làm sạch và làm ấm không khí.

Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close