Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 42

Giải bài 11,12,13,14,15 sách bài tập Sinh học 8 trang 42. Phản xạ ho có tác dụng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Phản xạ ho có tác dụng

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Tống các chất bẩn hoặc các dị vật.

D. Ngăn cản bụi.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Phản xạ ho có tác dụng tống các chất bẩn hoặc các dị vật ra ngoài.

Chọn C

Câu 12

12. Hoạt động hô hấp có vai trò

A. Cung cấp Ocho tế bào để phân giải các chất hữu cơ tạo năng lượng.

B. Thải loại khí CO2 ra khỏi cơ thể.

C. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Hoạt động hô hấp có vai trò:

- Cung cấp Ocho tế bào để phân giải các chất hữu cơ tạo năng lượng.

- Thải loại khí CO2 ra khỏi cơ thể.

Chọn D

Câu 13

13. Chức năng của phổi là

A. Dẫn không khí ra và vào phổi.

B. Làm sạch và làm ấm không khí.

C. Trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi.

D. Ngăn cản bụi.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Lời giải chi tiết:

Chức năng của phổi là trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi.

Chọn C

Câu 14

14. Các giai đoạn trong hô hấp có vai trò chung là

A. Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ CO2 trong máu.

B. Cung cấp O2 cho tế bào của cơ thể và nhận CO2 do tế bào thải ra, đưa ra khỏi cơ thể.

C. Giúp không khí trong phổi thường xuyên đổi mới.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết:

Các giai đoạn trong hô hấp có vai trò chung là giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

Chọn C

Câu 15

15. Không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới có tác dụng

A. Giúp cho hoạt động hít vào được dễ dàng.

B. Giúp cho hoạt động thở ra được dễ dàng.

C. Cung cấp đủ O2 tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.

D. Cả A và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Vệ sinh hô hấp

Lời giải chi tiết:

Không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới có tác dụng cung cấp đủ 02 tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close