Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8. Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

Đề bài

Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tế bào

Lời giải chi tiết

Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì :

Mọi hoạt động sống của cơ thể như : phản ứng trước các kích thích của môi trường, trao đổi chất với môi trường ngoài, lớn lên, vận động, sinh sản... đều bắt đầu từ hoạt động sống của tế bào, do đó tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 7
Gửi bài