Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học lớp 8. Mô tả cấu tạo của một noron điển hình. Chức năng cơ bản của nơron là gì? Nơron gồm những loại nào?

Quảng cáo

Đề bài

Mô tả cấu tạo của một noron điển hình. Chức năng cơ bản của nơron là gì ? Nơron gồm những loại nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Phản xạ

Lời giải chi tiết

- Cấu tạo:

+ Nơron là tế bào thần kinh có cấu tạo gồm: thân nơron chứa nhân lớn, nhiều tua ngắn phân nhánh (sợi nhánh) và một tua dài (sợi trục).

+ Phần lớn các tua dài được bao bọc bởi bao miêlin.

- Chức năng : Nơron có 2 chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

+ Cảm ứng : Nơron có khả năng phát sinh xung thần kinh khi có kích thích.

Kích thích —> Nơron --> Xung thần kinh

+ Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định:

Từ sợi nhánh —> Thân nơron —> Sợi trục

- Có 3 loại nơron:

+ Nơron hướng tâm nơron cảm giác) : Thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng dẫn truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

+ Nơron trung gian (nơron liên lạc): Nằm trong trung ương thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron.

+ Nơron li tâm nơron vận động): Thân nằm trong trung ương thần kinh, truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close