Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8. Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?

Đề bài

Máu thuộc loại mô gì ? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Mô

Lời giải chi tiết

Máu được xếp vào mô liên kết (thuộc loại mô liên kết lỏng) vì máu gồm huyết tương là dịch lỏng và các tế bào máu. Huyết tương của máu là chất nền (chất gian bào). Các tế bào máu được tạo ra từ các tế bào gốc trong tuỷ xương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: A-Bài tập có lời giải trang 5
Gửi bài