Giải bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú đuọc thể hiện như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú đuọc thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tiến hóa của hệ vận động

Lời giải chi tiết

Tiến hoá biểu hiện ở sự phân hoá về cấu tạo, đồng thời chuyên hoá về chức năng của hệ cơ người so với thú. Cụ thể:

- Có sự phân hoá cơ tay và cơ chân gắn với chức năng của chi và đặc điểm phân hoá xương chi:

+ Cơ tay phân chia thành các nhóm cơ giúp tay cử động linh hoạt để có thể thực hiện những động tác lao động phức tạp ; có nhiều cơ vận động ngón cái giúp ngón cái khoẻ và linh hoạt.

+ Cơ chân có xu hướng tập trung thành các nhóm cơ lớn, khoẻ.

- Cơ vận động lưỡi phát triển.

- Cơ mặt phân hoá giúp con người có thể biểu hiện tình cảm, các trạng thái khác nhau qua thay đổi nét mặt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close