Giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động ?

A. Khớp khuỷu tay

B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Các loại khớp

Lời giải chi tiết:

Khớp động có hai đầu có lớp sụn trơn, bóng. Ở giữa có dịch khớp và dây chằng

Ví dụ: Khớp ở tay, chân

Chọn A

Câu 2

2. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bán động?

A. Khớp khuỷu tay

B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Các loại khớp

Lời giải chi tiết:

Khớp bán động: Phẳng, hẹp. Giữa hai đầu xương có đĩa sụn

Ví dụ : Khớp ở các đốt sống

Chọn C

Câu 3

3. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bất động ?

A. Khớp khuỷu tay

B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Các loại khớp

Lời giải chi tiết:

Khớp bất động: Có đường nối giữa hai xương là hình răng cưa sít với nhau

Ví dụ: Khớp ở hộp sọ

Chọn B

Câu 4

4. Khớp động có chức năng

A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.

B. đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng.

C. hạn chế hoạt động của các khớp.

D. tăng khả năng đàn hồi.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Các loại khớp

Lời giải chi tiết:

Khớp động cử động dễ dạng => đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng.

Chọn B

Câu 5

5. Khớp bán động có chức năng

A. bảo vệ.

B. đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng

C. hạn chế hoạt động của các khớp.

D. cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Các loại khớp

Lời giải chi tiết:

Khớp bán động cử động hạn chế

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close