Giải bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8. Bộ xương là ...(1)... cơ thể. Bộ xương gồm ...(2)... Các xương liên hệ với nhau bởi …(3)…

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Bộ xương là ...(1)... cơ thể. Bộ xương gồm ...(2)... Các xương liên hệ với nhau bởi …(3)…

A. khớp xương                                     B. các dây chằng

C. bộ phận nâng đỡ, bảo vệ                  D. nhiều xương

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của xương

Lời giải chi tiết:

Bộ xương là bộ phận nâng đỡ, bảo vệ cơ thể. Bộ xương gồm nhiều xương. Các xương liên hệ với nhau bởi khớp xương

Chọn : 1-C; 2-D; 3-A

Câu 22

22: 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Ở trẻ em

2. Ở người trưởng thành

3. Ở người già

A. Xương rắn chắc, khả năng đàn hồi tốt.

B. Xương giòn, khả năng đàn hổi kém.

C. Xương kém bền vững nhưng khả năng đàn hồi rất tốt.

1...

2...

3...

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của xương

Lời giải chi tiết:

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Ở trẻ em

2. Ở người trưởng thành

3. Ở người già

A. Xương rắn chắc, khả năng đàn hồi tốt.

B. Xương giòn, khả năng đàn hổi kém.

C. Xương kém bền vững nhưng khả năng đàn hồi rất tốt.

1...C

2...A

3...B

Câu 23

23. Câu nào đúng (Đ) và câu nào sai (S) trong các câu sau ?

 

Đúng

Sai

1. Sự ôxi hoá các chất hữu cơ sẽ tạo ra năng lượng để cung cấp cho hoạt động co cơ.

 

 

2. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên axit lactic bị tích tụ.

 

 

3. Sự kết hợp của cốt giao và muối khoáng làm cho xương thiếu tính mềm dẻo.

 

 

4. Tất cả các loại xương cấu tạo trong bộ xương đều có thể cử động.

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của xương

Lời giải chi tiết:

 

 

Đúng

Sai

1. Sự ôxi hoá các chất hữu cơ sẽ tạo ra năng lượng để cung cấp cho hoạt động co cơ.

x

 

2. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên axit lactic bị tích tụ.

x

 

3. Sự kết hợp của cốt giao và muối khoáng làm cho xương thiếu tính mềm dẻo.

 

x

4. Tất cả các loại xương cấu tạo trong bộ xương đều có thể cử động.

 

x

Câu 24

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau :

24.

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

- Có sụn bọc ở đầu khớp

 

 

- Có khoang xương

 

 

- Mô xương xốp gồm các nan xương

 

 

- Có màng xương

 

 

- Mô xương cứng

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của xương

Lời giải chi tiết:

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

- Có sụn bọc ở đầu khớp

X

 

- Có khoang xương

 

X

- Mô xương xốp gồm các nan xương

X

 

- Có màng xương

 

X

- Mô xương cứng

 

X

Câu 25

25:

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

- Giảm ma sát trong các khớp xương

 

 

- Giúp xương phát triển to về bề ngang

 

 

- Chịu lực, đảm bảo vững chắc

 

 

- Phân tán lực tác động

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của xương

Lời giải chi tiết:

 

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

- Giúp giảm ma sát trong các khớp xương

X

 

- Giúp xương phát triển to về bề ngang

 

X

- Chịu lực, đảm bảo vững chắc

 

X

- Phân tán lực tác động

X

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close