Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 53

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 53 sách bài tập Sinh học 8. Lớp niêm mạc dạ dày có đặc điểm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

16. Lớp niêm mạc dạ dày có đặc điểm

A. Gồm 3 lớp cơ

B. Gồm 4 lớp cơ bản.

C. Gồm nhiều tuyến tiết dịch vị

D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải chi tiết:

Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị

Chọn C

17. Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong ...(1)... và các tuyến tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động: ...(2)..., đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, ...(3)..., thải phân.

A. hấp thụ các chất dinh dưỡng

B. ống tiêu hoá

C. ăn uống

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động: ăn uống đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, hấp thu các chất dinh dưỡng, thải phân.

1

2

3

B

C

A

18. Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho ...(1)... kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá ...(2)... Giun sán có thể ...(3)...

A. viêm loét

B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá

D. các tuyến tiêu hoá

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho hoạt động tiêu hóa kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá bị viêm loét Giun sán có thể gây tắc ruột

1

2

3

C

A

B

19. Khẩu phần ăn không hợp lí làm cho ...(1)... có thể bị xơ cứng, ...(2)... bị rối loạn nên hiệu quả kém.

A. bị viêm loét

B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá

D. các cơ quan tiêu hoá

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

Khẩu phần ăn không hợp lí làm cho các cơ quan tiêu hóa có thể bị xơ cứng, hoạt động tiêu hóa bị rối loạn nên hiệu quả kém.

1

2

D

C

20. Tinh bột có thể phân giải thành ...(1)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(2)... Prôtêin có thể được phân giải thành ...(3)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(4)...

A. đường đơn               B. đường đôi

C. gluxit                        D. chuỗi peptit

E. axit amin

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

Tinh bột có thể phân giải thành đường đôi và tạo sản phẩm cuối cùng là đường đơn Prôtêin có thể được phân giải thành chuỗi peptit và tạo sản phẩm cuối cùng là axit amin

1

2

3

4

B

A

D

E

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close