Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 52

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 52. Ở ruột non, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

11. Ở ruột non, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

B. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

C. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

D. Cả B và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở ruột non

Lời giải chi tiết:

- Biến đổi lý học:

+ Tiết dịch tiêu hóa của tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột làm hòa loãng thức ăn

+ Sự co bóp cơ thành ruột giúp thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa

+ Dịch mật phân cắt khối lipit thành các giọt lipit nhỏ

- Biến dổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng 

Chọn D

12. Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá là

A. Các vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh.

B. Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống.

C. Ăn uống không đúng cách, thiếu vệ sinh.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân

Lời giải chi tiết:

Các vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh.

Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống.

Ăn uống không đúng cách, thiếu vệ sinh.

Chọn D

13. Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và giúp tiêu hoá có hiệu quả là

A. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

B. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

C. Chế độ hợp lí.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân

Lời giải chi tiết:

Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

Chọn D

14. Mục tiêu của việc bảo vệ hộ tiêu hoá là

A. Có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, hoạt động tiêu hoá có hiệu quả.

B. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

C. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

D. Chế độ hợp lí.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu của việc bảo vệ hộ tiêu hoá là có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, hoạt động tiêu hoá có hiệu quả.

Chọn A

15. Dạ dày có cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc

B. Gồm 3 lớp cơ.

C. Gồm 2 lớp niêm mạc

D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải chi tiết:

Thành dạ dày gồm 4 lớp: lớp màng bọc bên ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc trong cùng

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close