Giải bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12. Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt có hạt tím, trơn. Giả sử màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt có hạt tím, trơn. Giả sử màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định.

a) Cho giao phối các cá thể thế hệ F1 với nhau, không cần lập sơ đồ lai hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2.

b) Những hạt F2 thuộc dòng thuần về một hay hai tính trạng được biểu hiện bằng những kiểu hình nào?

c) Cho giao phối các cây hạt tím, nhăn với nhau, sự phân li sẽ như thế nào?

d) Đem lai các cây hạt xanh, trơn với vàng, nhăn, đời con được 100% hạt có vỏ trơn thì tỉ lệ về màu sắc hạt sẽ như thế nào? Có thể kết luận gì về kiểu gen của cây hạt trơn đã sử dụng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tính trội lặn

Quy ước gen và viết sơ đồ lai

Xác định tỷ lệ đời con

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Cho các cá thể ở thế hệ F1 giao phối với nhau, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 là:

-Xét màu sắc vỏ hạt : p hạt vàng x hạt xanh ⟶ F1 100% hạt tím nên có quan hệ trội không hoàn toàn. Giả sử, kiểu gen AA : hạt vàng ; Aa : hạt tím ; aa: hạt xanh.

- Xét hình dạng vỏ hạt : p hạt trơn X hạt nhăn ⟶ F1 100% hạt trơn nên hạt trơn là tính trạng trội so với hạt nhăn. Giả sử kiêu gen B - : hạt trơn ; bb : hạt nhăn Theo quy ước trên ta có p : aaBB X AAbb ⟶ F1 là AaBb.

Khi cho các cá thể ở thế hệ F1 giao phôi với nhau, F2 có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như sau :

Tỉ lệ kiểu gen :

 

1/4 AA

2/4 Aa

1/4 aa

1/4 BB

1/16 AABB

2/16 AaBB

1/16 aaBB

2/4 Bb

2/16 AABb

4/16 AaBb

2/16 aaBb

1/4 bb

1/16AAbb

2/16 Aabb

1/16 aabb

Tỷ lệ kiểu hình

 

1/4 vàng

2/4 tím

1/4 xanh

3/4 trơn

3/16 vàng, trơn

6/16 tím, trơn

3/16 xanh, trơn

1/4 nhăn

1/16 vàng, nhăn

2/16 tím, nhăn

1/16 xanh, nhăn

b) Những hạt F2 thuộc dòng thuần về một hay hai tính trạng được biểu hiện bằng những kiểu gen và kiểu hình sau:

Kiểu gen

Kiểu hình

AABB

vàng, trơn

AAbb

vàng,nhăn

AABb

vàng, trơn

AaBB

tím, trơn

Aabb

tím, nhăn

aaBB

xanh, trơn

aaBb

xanh, trơn

aabb

xanh,nhăn

c) Cho giao phối các cây hạt tím, nhăn với nhau, sự phân li sẽ :

- Kiểu hình tím, nhăn có kiểu gen : Aabb ⟶ Phép lai Aabb x Aabb.

- Tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 AAbb : 2 Aabb : 1 aabb.

- Tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 vàng, nhăn : 2 tím, nhăn : 1 xanh, nhăn.

d) Đem lai các cây hạt xanh, trơn với vàng, nhăn, đời con được 100% hạt có vỏ trơn thì tỉ lệ về màu sắc hạt sẽ có kết quả :

- Lai xanh, trơn X vàng, nhăn, đời con được 100% vỏ hạt trơn ⟶ P : xanh, trơn có kiểu gen aaBB. P vàng, nhăn có kiểu gen AAbb.

Do đó, đời con có 100% kiểu gen Aa ; 100% hạt cho màu tím

- Cây hạt trơn đã sử dụng có kiểu gen đồng hợp BB.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12. Ở lúa, các gen quy định các tính trạng thân cao (A), thân thấp (a); chín muộn (B), chín sớm (b); hạt dài (D), hạt tròn (d) phân li độc lập.

 • Giải bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự di truyền của các nhóm máu A, B, O, AB ở người được quy định bởi các alen

 • Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12

  Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?

 • Giải bài 10 trang 27 SBT Sinh học 12

  Giải bài 10 trang 27 SBT Sinh học 12. Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn liên kết với NST X. Một người đàn ông bị bệnh máu khó đông lấy một người phụ nữ bình thường. Họ sinh ra những người con trai và gái bình thường.

 • Giải bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12. Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau

Quảng cáo
close