Bài 51 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 86 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC, biết góc B = 40 độ, BC = 4cm, AC = 3cm.

Quảng cáo

Đề bài

Dựng tam giác \(ABC,\) biết \(\widehat B = {40^0},\) \(BC = 4cm,\) \(AC = 3cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

+) Biện luận: Xem xét khi nào bài toán dựng được và dựng được bao nhiêu hình thỏa mãn đề bài

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

- Dựng đoạn thẳng \(BC = 4cm\)

- Dựng \(\widehat {CBx} = {40^0}\)

- Dựng trên nửa mặt phẳng bờ \(BC\) chứa tia \(Bx\) cung tròn tâm \(C\) bán kính \(3cm\) cắt \(Bx\) tại \(A\)

- Kẻ \(AC,\) ta có tam giác \(ABC\) cần dựng.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng \(∆ ABC\) có \(BC = 4cm,\) \(\widehat B = {40^0},\) \(AC = 3cm.\)

Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Biện luận: Ta luôn dựng được hai tam giác thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close