Giải bài 5 trang 80 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 80 vbt Địa lí 6, Nối các ô để hoàn thành sơ đồ sau

Quảng cáo

Đề bài

Nối các ô để hoàn thành sơ đồ sau

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày sự phân loại hồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức hồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Hồ là khoảng nước đọng tương đối sâu và rộng trong đất liền.

            - Có 2 loại hồ:

            + Hồ nước mặn

            + Hồ nước ngọt.

- Nguồn gốc hình thành khác nhau.

            + Hồ vết tích của các khúc sông (Hồ Tây)

            + Hồ kiến tạo hình thành ở vùng đất sụt lún.

            + Hồ miệng núi lửa (Biển Hồ, Gia Lai)

            + Hồ nhân tạo (phục vụ thủy điện)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close