Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 36 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 34 (a và b), em hãy cho biết cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào?

 • pic

  Bài 2 trang 37 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 37 vbt Địa lí 6, Với 9 chữ dưới đây, em hãy lập một sơ đồ về cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 37 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 37 vbt Địa lí 6, Quan sát môi trường tự nhiên xung quanh và bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 38 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 38 vbt Địa lí 6, Dựa vào hình 27 (tr.32 –SGK) và bài giảng của thầy cô giáo, em hãy hoàn thành tiếp sơ đồ sau đây:

Gửi bài Gửi bài