Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 50 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 50 vbt Địa lí 6, Hãy hoàn thành tiếp bảng:

 • pic

  Bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 51 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng vừa hoàn thành ở câu 1, hãy: a) Đánh dấu (X) vào ô ở câu nêu được sự khác nhau giữa địa hình núi và địa hình bình nguyên.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 52 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 52 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng em đã hoàn thành ở câu 1, hãy lập một sơ đồ về các loại địa hình và giá trị kinh tế của chúng (theo gợi ý dưới đây)

Gửi bài Gửi bài