Giải bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 78 vbt Địa lí 6, Quan sát hình và thực hiện các yêu cầu a) Ghi tên một số phụ lưu, chi lưu của sông Hồng

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình và thực hiện các yêu cầu

a) Ghi tên một số phụ lưu, chi lưu của sông Hồng

- Các phụ lưu: sông Đà, ……………………………………………

- Các chi lưu: ………………………………………………………

b) Mô tả hệ thống sông Hồng theo gợi ý cụ thể dưới đây

- Hệ thống sông Hồng là …………………………………………….

- Dòng chính là sông Hồng, bắt nguồn từ ……….. chảy vào Việt Nam theo hướng …………….

- Hệ thống sông Hồng thoát nước vào vịnh Bắc Bộ (thuộc Biển Đông) bằng các cửa sông ……..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

a) Ghi tên một số phụ lưu, chi lưu của sông Hồng

- Các phụ lưu: sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm,…

- Các chi lưu: sông Đáy, sông Trà Lí, sông Ninh Cơ,…

b) Mô tả hệ thống sông Hồng

- Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn ở miền Bắc Việt Nam.

- Dòng chính là sông Hồng, bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

- Hệ thống sông Hồng thoát nước vào vịnh Bắc Bộ (thuộc Biển Đông) bằng các cửa sông Trà Lí, cửa Đáy, cửa Ba Lạt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close