Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 62 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 62 vbt Địa lí 6, a) Hãy hoàn thành sơ đồ các yếu tố chính của thời tiết b) Em hiểu thế nào là thời tiết?

 • pic

  Bài 2 trang 62 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 62 vbt Địa lí 6, Diễn biến thời tiết của hai địa điểm A, B trong một ngày. Từ hai sơ đồ trên em có thể rút ra đặc điểm nào của thời tiết?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 63 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 63 vbt Địa lí 6, Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây

 • pic

  Bài 4 trang 63 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 63 vbt Địa lí 6, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây a) Em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội.

 • pic

  Bài 5 trang 64 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 64 vbt Địa lí 6, Giải thích vì sao vào mùa hạ người ta thường đi nghỉ mát ở các vùng núi cao hoặc các vùng bờ biển?

 • pic

  Bài 6 trang 64 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 6 trang 64 vbt Địa lí 6, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Nhận xét về độ cao các trạm khí tượng ở ba địa phương. b) Nhận xét nhiệt độ của các trạm khí tượng và rút ra kết luận về sự thay đổi theo độ cao.

 • pic

  Bài 7 trang 64 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 7 trang 64 vbt Địa lí 6, Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm: - Đi từ điểm C (…………) đến điểm B và A (………), góc chiếu sáng của Mặt Trời (………).

Gửi bài Gửi bài