Giải bài 4 trang 79 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 79 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng 2 ở trang 71 SGK và hình 58. Hãy nêu nhận xét, so sánh tổng lượng nước vào mùa lũ và mùa cạn của hai con sông bằng cách điền vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 2 ở trang 71 SGK và hình 58.

Hãy nêu nhận xét, so sánh tổng lượng nước vào mùa lũ và mùa cạn của hai con sông bằng cách điền vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây:

- Tổng lượng nước trong mùa cạn của sông Hồng là …….., trong mùa lũ là ……..Như vậy, lượng nước trong mùa lũ gấp …….. lần lượng nước trong mùa cạn.

- Tổng lượng nước trong mùa cạn của sông Cửu Long (Mê Công) là …….., trong mùa lũ là ……..Như vậy, lượng nước trong mùa lũ gấp …….. lần lượng nước trong mùa cạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Nhận xét, so sánh tổng lượng nước vào mùa lũ và mùa cạn của sông Hồng và sông Cửu Long (sông Mê Công)

- Tổng lượng nước trong mùa cạn của sông Hồng là 25%, trong mùa lũ là 75%. Như vậy, lượng nước trong mùa lũ gấp 3 lần lượng nước trong mùa cạn.

- Tổng lượng nước trong mùa cạn của sông Cửu Long (Mê Công) là 20%, trong mùa lũ là 80%. Như vậy, lượng nước trong mùa lũ gấp 4 lần lượng nước trong mùa cạn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close