Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 7 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tên của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời vào sơ đồ hệ Mặt Trời trong hình 1 và cho biết Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

 • pic

  Bài 2 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 7 vbt Địa lí 6, Hãy ghi các chú giải sau đây vào hình 2, sao cho đúng vị trí: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, 6370 km, 40076 km.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy thực hiện trên hình 3 các yêu cầu sau: a) Ghi những cụm từ sau đây vào đúng vị trí: - Kinh tuyến gốc. - Vĩ tuyến gốc.

 • pic

  Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 8 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

 • pic

  Bài 5 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy đanh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất. - Kinh tuyến gốc là kinh tuyến:

 • pic

  Bài 6 trang 9 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 6 trang 9 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 4,5 dưới đây: Kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy thử mô tả bức tranh vũ trụ và mô tả Trái Đất của chúng ta trong bức tranh ấy.

 • pic

  Bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 10 vbt Địa lí 6, Quan sát ba lược đồ (hình 6,7,8) dưới đây: Hãy nêu những khu vực được thể hiện trong ba lược đồ (hình 6,7,8) và những nội dung chủ yếu được biểu hiện trong từng lược đồ bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 12 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 12 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 9 và hình 10 a) Cho biết hai lược đồ này có những điểm gì khác nhau?

 • pic

  Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 13 vbt Địa lí 6, Em hãy hoàn thành sơ đồ:

 • pic

  Bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 14 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tiếp chữ số trong các ô còn trống ở bảng dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài