Giải bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 8 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng:

- Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là:

- Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức hình dạng kích thước của Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là:

 

- Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài