Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 21 vbt Địa lí 6, Có một số ký hiệu ở bản đồ như sau: Em hãy sắp xếp các kí hiệu này vào các ô chữ A, B, C dưới đây sao cho đúng

 • pic

  Bài 2 trang 21 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 21 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 18a, 18b, 19. Em hãy trả lời các câu hỏi bằng cách điề vào chỗ chấm (....) trong các câu duới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 23 vbt Địa lí 6, Dựa vào hình 18a, 18b, 19 và hình 14, 15 (Tr18/SGK) em hãy ghi tên một số đối tượng địa lý có biểu hiện theo các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích.

 • pic

  Bài 4 trang 23 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 23 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 20, ta thấy quả đồi được biểu hiện bằng bốn đường đồng đồng mức: 10m, 20m, 30m, 40m

 • pic

  Bài 5 trang 24 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 24 vbt Địa lí 6, Ghép ý ở cột B với cột A sao cho đúng:

 • pic

  Bài 6 trang 24 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 6 trang 24 vbt Địa lí 6, Em hãy đánh dấu X vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất. Để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, người ta phải dùng:

Gửi bài Gửi bài