Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 39 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 39 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 35: Các lục địa và các đại dương trên thế giới Em hãy ghi tiếp vào chỗ chấm... a) Các lục địa trên thế giới b) Các đại dương trên thế giới:

 • pic

  Bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 40 vbt Địa lí 6, Qua hai biểu đồ dưới đây, hãy có sánh diện tích các lục địa: diện tích các đại dương trên thế giới Nhận xét:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 41 vbt Địa lí 6, Hoàn thành các bảng số liệu dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 41 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 41 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 28 (tr 34 SGK) và các biểu đồ dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất bằng cách điền vào chỗ chấm... trong các câu sau:

Gửi bài Gửi bài