Giải bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 40 vbt Địa lí 6, Qua hai biểu đồ dưới đây, hãy có sánh diện tích các lục địa: diện tích các đại dương trên thế giới Nhận xét:

Quảng cáo

Đề bài

Qua hai biểu đồ dưới đây, hãy so sánh diện tích các lục địa: diện tích các đại dương trên thế giới

Nhận xét: .........................................................................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Lục địa:

+ Lục địa Á – Âu chiếm diện tích lớn nhất (50,7 triệu km2) lớp gấp 6,7 lần lục địa Ô-xtray-li-a.

+ Lục địa Phi lớn thứ 2, tiếp đến là lục địc Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Nam cực và diện tích nhỏ nhất là lục địa Ô-xtray-li-a.

- Đại dương:

+ Thái Bình Dương chiếm diện tích lớn nhất (179,6 triệu km2), gấp 15 lần Bắc Băng Dương.

+ Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ 2, tiếp đến là Ấn Độ Dương và nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close