Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 45 vbt Địa lí 6, Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm...trong bảng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa hoặc động đất, ở bên trong, ở bên ngoài trên bề mặt, phong hóa các loại đá, xâm thực, gồ ghề, hạ thấp địa hình.

 • pic

  Bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 45 vbt Địa lí 6, Em hãy đánh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất: - Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau vì:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 46 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 46 vbt Địa lí 6, Cho các cụm từ sau đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng: a) Bề mặt lớp vỏ Trái Đất/ Nội lực có tác động/ làm cho bề mặt lớp vỏ Trái Đất/ làm nâng cao hoặc hạ thấp/trở nên gồ ghề.

 • pic

  Bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 46 vbt Địa lí 6, Hoàn thành tiếp hai sơ đồ về núi lửa và động đất:

 • pic

  Bài 5 trang 47 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 47 vbt Địa lí 6, Em hãy điền chữ Đ vào ô ở câu trả lời đúng Những biện pháp để hạn chế bởi thiệt hại do động đất gây ra là:

 • pic

  Bài 1 trang 47 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 47 vbt Địa lí 6, Em hãy xác định và ghi độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của các điểm A và B trong hình 36

 • pic

  Bài 2 trang 48 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 48 vbt Địa lí 6, Hãy ghi chú dẫn (đỉnh núi, sườn núi, chân núi) cho hình 37:

 • pic

  Bài 3 trang 48 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 48 vbt Địa lí 6, Hãy đánh (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng: Núi là:

 • pic

  Bài 4 trang 49 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 49 vbt Địa lí 6, Em hãy xếp các núi dưới đây vào bảng phân loại núi theo độ cao cho chính xác:

 • pic

  Bài 5 trang 49 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 49 vbt Địa lí 6, Em hãy điền hai cụm từ: Núi già, núi trẻ vào hai ô trống ở sơ đồ dưới đây sao cho chính xác.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài