Giải bài 4 trang 49 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 49 vbt Địa lí 6, Em hãy xếp các núi dưới đây vào bảng phân loại núi theo độ cao cho chính xác:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy xếp các núi dưới đây vào bảng phân loại núi theo độ cao cho chính xác:

- Ca-ca-bô Ra-ssi (mi-an-ma): 5885m                        

- Cac-đa-môn (cam-pu-chia): 1771m

- Phan xi păng (việt Nam): 3143m                             

- Phu Bia (Lào): 2818m

- Pa-gôn (bru-nây): 1850m                                        

- In-tha-non (Thái Lan): 2595m

- Gia-ia (In-đô-nê-xi-a): 5030m                                  

- Ki-na-ba-lu (Ma-lai-xi-a): 4101m

- A-pô (Phi-lip-pin): 2954m                                       

- Ê-vơ-rét (Nê-pan): 8848m

Bảng phân loại núi theo độ cao tuyệt đối

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức núi và độ cao của núi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Bảng phân loại núi theo độ cao tuyệt đối

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài