Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 34 vbt Địa lí 6, Em hãy vẽ mũi tên chỉ chiều tự quay của Trái Đất quanh trục, mũi tên chủ chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và tô màu xanh vào phần Trái Đất là ban đêm ở các vị trí của trái đát trong hình 32

 • pic

  Bài 2 trang 35 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 35 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 35, em hãy ghi tiếp vào chỗ chấm... để hoàn chỉnh các câu dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 35 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 35 vbt Địa lí 6, Em hãy chọn một trong hai chữ: ngắn, dài để ghi tiếp vào chỗ chấm... trong các ô chữ dưới sơ đồ dưới đây

 • pic

  Bài 4 trang 36 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 36 vbt Địa lí 6, Kết hợp qua sát đường xích đạo hình 33 trong hai ngày 22-6,22-12 và nhận xét về độ dài của ngày so với đêm ở xích đạo?

Gửi bài Gửi bài