Giải bài 2 trang 35 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 35 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 35, em hãy ghi tiếp vào chỗ chấm... để hoàn chỉnh các câu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 35, em hãy ghi tiếp vào chỗ chấm... để hoàn chỉnh các câu dưới đây:

a) Trong ngày 22/6 ở các nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng ............... diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm A thuộc nửa cầu Bắc có ngày ............... đêm ...............

b) Trong ngày 22-6 ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng ............... diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm B thuộc nửa cầu Nam có ngày ............... đêm ...............

c) Trong ngày 22-12 ở nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng có ngày ............... đêm ...............

d) Trong ngày 22-12, ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng ............... Tại điểm D thuộc nửa cầu Nam có ngày ............... đêm ...............

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức hiện tượng mùa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Trong ngày 22/6 ở các nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng lớn, nhiều hơn diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm A thuộc nửa cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn.

b) Trong ngày 22-6 ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng ít, nhỏ hơn diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm B thuộc nửa cầu Nam có ngày ngắn đêm dài.

c) Trong ngày 22-12 ở nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng có ngày ít, nhỏ đêm nhiều, lớn.

d) Trong ngày 22-12, ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng lớn, nhiều hơn nửa cầu Bắc. Tại điểm D thuộc nửa cầu Nam có ngày dài đêm ngắn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close