Giải bài 4 trang 36 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 36 vbt Địa lí 6, Kết hợp qua sát đường xích đạo hình 33 trong hai ngày 22-6,22-12 và nhận xét về độ dài của ngày so với đêm ở xích đạo?

Quảng cáo

Đề bài

Kết hợp qua sát đường xích đạo hình 33 trong hai ngày 22-6,22-12 và nhận xét về độ dài của ngày so với đêm ở xích đạo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức hiện tượng mùa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ngày, đêm ở xích đạo vào ngày 22-6 và 22-12 luôn luôn bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close