Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 7 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tên của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời vào sơ đồ hệ Mặt Trời trong hình 1 và cho biết Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

 • pic

  Bài 2 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 7 vbt Địa lí 6, Hãy ghi các chú giải sau đây vào hình 2, sao cho đúng vị trí: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, 6370 km, 40076 km.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy thực hiện trên hình 3 các yêu cầu sau: a) Ghi những cụm từ sau đây vào đúng vị trí: - Kinh tuyến gốc. - Vĩ tuyến gốc.

 • pic

  Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 8 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

 • pic

  Bài 5 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy đanh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất. - Kinh tuyến gốc là kinh tuyến:

 • pic

  Bài 6 trang 9 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 6 trang 9 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 4,5 dưới đây: Kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy thử mô tả bức tranh vũ trụ và mô tả Trái Đất của chúng ta trong bức tranh ấy.