Quảng cáo
 • Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 7 vbt Địa lí 6, Em hãy ghi tên của tám hành tinh trong hệ Mặt Trời vào sơ đồ hệ Mặt Trời trong hình 1 và cho biết Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 7 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 7 vbt Địa lí 6, Hãy ghi các chú giải sau đây vào hình 2, sao cho đúng vị trí: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, 6370 km, 40076 km.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy thực hiện trên hình 3 các yêu cầu sau: a) Ghi những cụm từ sau đây vào đúng vị trí: - Kinh tuyến gốc. - Vĩ tuyến gốc.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 8 vbt Địa lí 6, Hãy đánh dấu (X) vào ô ý em cho là đúng: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một kinh tuyến thì số kinh tuyến sẽ phải vẽ là: - Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 50, ta vẽ một vĩ tuyến thì số vĩ tuyến sẽ phải vẽ là:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 8 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 8 vbt Địa lí 6, Em hãy đanh dấu (X) vào ô ứng với ý em cho là đúng nhất. - Kinh tuyến gốc là kinh tuyến:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 9 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 6 trang 9 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 4,5 dưới đây: Kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy thử mô tả bức tranh vũ trụ và mô tả Trái Đất của chúng ta trong bức tranh ấy.

  Xem chi tiết