Giải bài 7 trang 50 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 7 trang 50 vbt Địa lí 6, Với những cụm từ sau đây, em hãy sắp xếp lại để được câu đúng: - Đá vôi 1/ thường có nhiều hang động 2/ nên trong các khối núi đá vôi 3/ là loại đá dễ bị ăn mòn 4.

Quảng cáo

Đề bài

Với những cụm từ sau đây, em hãy sắp xếp lại để được câu đúng:

- Đá vôi 1/ thường có nhiều hang động 2/ nên trong các khối núi đá vôi 3/ là loại đá dễ bị ăn mòn 4.

Câu đúng: ..........................................................................................................................................

- Hang động 1/ hấp dẫn khách du lịch 2/ vì trong hang động 3/ thường là những cảnh đẹp tự nhiên

4/ với đủ hình dạng và màu sắc 5/ thường có những khối thạch nhũ 6.

Câu đúng: ..........................................................................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức núi già và núi trẻ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Đá vôi là loại đá dễ bị ăn mòn nên trong các khối núi đá vôi thường có nhiều hang động (1, 4, 3, 2).

- Hang động thưởng là những cảnh đẹp tự nhiên, hấp dân khách du lịch vì trong hang động thường có những khối thạch nhũ với đủ hình dạng và màu sắc (1, 4, 2, 3, 6, 5).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài