Giải bài 2 trang 48 vở bài tập Địa lí 6

Hãy ghi chú dẫn (đỉnh núi, sườn núi, chân núi) cho hình 37:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi chú dẫn (đỉnh núi, sườn núi, chân núi) cho hình 37:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức núi và độ cao của núi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài