Giải bài 4 trang 41 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 41 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 28 (tr 34 SGK) và các biểu đồ dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất bằng cách điền vào chỗ chấm... trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 28 (tr 34 SGK) và các biểu đồ dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất bằng cách điền vào chỗ chấm... trong các câu sau:

a) Trên bề mặt Trái Đất, diện tích các .................. chiếm tới 70,8% còn diện tích các lục địa chỉ chiếm .................. (149.000.000km2).

b) Các lục đia tập trung ở nửa cầu ........... còn các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu .............

c) Ở nửa cầu Bắc, diện tích lục địa là ...........%, diện tích đại dương là ...........%.

d) Ở nửa cầu Nam, diện tích lục địa là ...........%, diện tích đại dương là ...........%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Trên bề mặt Trái Đất, diện tích các (đại dương) chiếm tới 70,8% còn diện tích các lục địa chỉ chiếm 29,2% (149.000.000km2).

b) Các lục đia tập trung ở nửa cầu (Bắc), còn các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu (Nam).

c) Ở nửa cầu Bắc, diện tích lục địa là (39,4) %, diện tích đại dương là (60,6) %.

d) Ở nửa cầu Nam, diện tích lục điạ là (19,0) %, diện tích đại dương là (81) %.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close