Giải bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 10 vbt Địa lí 6, Quan sát ba lược đồ (hình 6,7,8) dưới đây: Hãy nêu những khu vực được thể hiện trong ba lược đồ (hình 6,7,8) và những nội dung chủ yếu được biểu hiện trong từng lược đồ bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát ba lược đồ (hình 6,7,8) dưới đây:

Hãy nêu những khu vực được thể hiện trong ba lược đồ (hình 6,7,8) và những nội dung chủ yếu được biểu hiện trong từng lược đồ bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây:

a) Khu vưc được thể hiện trong lược đồ hình 6 là ............. , trong lược đồ hình 7 và 8 là ..............

b) Nội dung chủ yếu được biểu hiện trong lực đồ hình 6 là vị trí, giới hạn của các nước ................

c) Nội dụng chủ yếu được biểu hiện trong lược đồ hình 7 là vị trí, giới hạn của các nước ..............

d) Nội dung chủ yếu được biểu hiện trong lược đồ hình 8 là ...........................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thúc vẽ bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Khu vưc được thể hiện trong lược đồ hình 6 là (khu vực Đông Nam Á), trong lược đồ hình 7 và 8 là (lược đồ hình thể đất nước Việt Nam).

b) Nội dung chủ yếu được biểu hiện trong lực đồ hình 6 là vị trí, giới hạn của các nước (trong khu vực Đông Nam Á).

c) Nội dụng chủ yếu được biểu hiện trong lược đồ hình 7 là vị trí, giới hạn của các nước (Việt Nam và mạng lưới đường sắt ở Việt Nam).

d) Nội dung chủ yếu được biểu hiện trong lược đồ hình 8 là (các hệ thống sông chính của Việt Nam).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài