Giải bài 2 trang 78 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 78 vbt Địa lí 6, Hãy nối các ô chữ và ghi tiếp vào ô chữ còn trống để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối các ô chữ và ghi tiếp vào ô chữ còn trống để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức sông - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nối các ô chữ và ghi tiếp vào ô chữ còn trống

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close