Bài 37.17 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.17 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm?

Quảng cáo

Đề bài

Sau \(1\) năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm \(3\) lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau \(2\) năm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi số hạt ban đầu là \({N_0}\)

Sau \(1\) năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm \(3\)lần:

\( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{3} \\\Leftrightarrow {2^{\dfrac{1}{T}}} = 3\)

Sau một năm nữa vậy \(t = 2\) năm, số hạt nhân còn lại là \( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{2}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}{{.2}^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{3.3}} = \dfrac{{{N_0}}}{9}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 37. Phóng xạ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài