Bài 37.16 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.16 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Một mẫu chất phóng xạ radon chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày).

Quảng cáo

Đề bài

Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa \({10^{10}}\) nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử đã phân rã sau \(1\) ngày?(Cho \(T = 3,8\) ngày).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Lời giải chi tiết

Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

+ Số hạt nhân bị phóng xạ:

\(\begin{array}{l}\Delta N = {N_0} - N\\ = \left( {1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}} \right){N_0}\\ = \left( {1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{1}{{3,8}}}}}}} \right){.10^{10}} = 1,{67.10^9}(hạt)\end{array}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 37. Phóng xạ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài