Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9. Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Lời giải chi tiết

Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là trạng thái trong đó số lượng cá thể của quần thể ổn định và nhu cầu sử dụng nguồn sống của sinh vật phù hợp với khả năng cung cấp của môi trường.

Cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là cơ chế điều hoà mật độ quần thể trong trường hợp mật độ tăng cao hay xuống thấp dưới tác động của ngoại cảnh. Cơ chế này sẽ thay đổi tốc độ sinh trưởng của quần thể bằng cách tác động lên tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close