Bài 23 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 8 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k sao cho : a) Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giá trị của \(k\) sao cho:

LG a

Phương trình \((2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40\) có nghiệm \(x = 2\).

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\) vào phương trình đã cho, khi đó thu được phương trình ẩn \(k\). Giải phương trình ẩn \(k\) để tìm \(k\).

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 2\) vào phương trình \((2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40\), ta có:

\(\eqalign{  & \left( {2.2 + 1} \right)\left( {9.2 + 2k} \right) - 5\left( {2 + 2} \right) = 40  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {4 + 1} \right)\left( {18 + 2k} \right) - 5.4 = 40  \cr  &  \Leftrightarrow 5\left( {18 + 2k} \right) - 20 = 40  \cr  &  \Leftrightarrow 90 + 10k - 20 = 40  \cr  &  \Leftrightarrow 10k = 40 - 90 + 20  \cr  &  \Leftrightarrow 10k =  - 30  \cr  &  \Leftrightarrow k =  - 3 \cr} \)

Vậy khi \(k = -3\) thì phương trình \((2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40\) có nghiệm \(x = 2\).

LG b

Phương trình \(2\left( {2x + 1} \right) + 18 = 3\left( {x + 2} \right)\left( {2x + k} \right)\) có nghiệm \(x = 1\).

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\) vào phương trình đã cho, khi đó thu được phương trình ẩn \(k\). Giải phương trình ẩn \(k\) để tìm \(k\).

Lời giải chi tiết:

 Thay \(x = 1\) vào phương trình  \(2\left( {2x + 1} \right) + 18 = 3\left( {x + 2} \right)\left( {2x + k} \right)\), ta có:

\(\eqalign{  & 2\left( {2.1 + 1} \right) + 18 = 3\left( {1 + 2} \right)\left( {2.1 + k} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2\left( {2 + 1} \right) + 18 = 3.3\left( {2 + k} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2.3 + 18 = 9\left( {2 + k} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 6 + 18 = 18 + 9k  \cr  &  \Leftrightarrow 24 - 18 = 9k  \cr  &  \Leftrightarrow 6 = 9k  \cr  &  \Leftrightarrow k = {6 \over 9} \cr  & \Leftrightarrow k= {2 \over 3} \cr} \)

Vậy khi \(k = \dfrac{2}{3}\) thì phương trình  có nghiệm \(x = 1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài