Bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

20.1

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường.

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mạch dao động điện từ.

Lời giải chi tiết:

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Chọn D

20.2

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số \(q = {q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}{\rm{.}}\)Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\varphi {\rm{)}}\) với:

A. \(\varphi  = 0\)                                  B. \(\varphi  = \dfrac{\pi }{2}\)

C. \(\varphi  = \dfrac{{ - \pi }}{2}\)                            D. \(\varphi  = \pi \)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(i = q'\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

 \(\begin{array}{l}i = q' = ({q_0}\cos \omega t)'\\ =  - {q_0}\omega \sin \omega t = {q_0}\omega \cos (\omega t + \dfrac{\pi }{2})\\ \Rightarrow \varphi  = \dfrac{\pi }{2}rad\end{array}\)

Chọn B

20.3

Tích điện cho tụ điện \({C_0}\)trong mạch điện vẽ sơ đồ Hình \(20.1.\) Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối \(O\) với chốt nào?

A. Chốt \(1\)                                  B. Chốt \(2\)

C. Chốt \(3\)                                  D. Chốt \(4\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa mạch dao động điện từ.

Lời giải chi tiết:

Mạch dao động điện từ bao gồm một tụ điện có điện có điện dung \(C\) và cuộn cảm có độ tự cảm \(L\) tạo thành mạch kín.

Chọn C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 20. Mạch dao động
 • Bài 20.4 trang 53 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH

 • Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

 • Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

 • Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài