Bài 20.4 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH

Quảng cáo

Đề bài

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung \(10pF\) và một cuộn cảm có độ tự cảm \(1mH.\) Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch xấp xỉ bằng:

A. \(19,8H{\rm{z}}\)                        B. \(6,{3.10^7}Hz\)

C. \(0,05H{\rm{z}}\)                        D. \(1,6MHz\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết

Tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.10.10}^{ - 12}}} }} \approx 1,{6.10^6}Hz\)

Chọn D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 20. Mạch dao động
 • Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

 • Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

 • Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

 • Bài 20.13 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.13 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài