Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 77,78

Giải bài 16,17,18,19,20 Sách bài tập Sinh học 12 trang 77,78. Trong tác phẩm "Nguồn gốc các loài", Đacuyn vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Trong tác phẩm "Nguồn gốc các loài", Đacuyn vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì ?

A. Vai trò của chọn lọc tự nhiên

B. Tính thích nghi của sinh vật với điều kiện môi trường.

C. Nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

D. Sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn

Lời giải chi tiết:

Hạn chế của học thuyết:

  • Chưa giải thích được cơ chế di truyền.
  • Chưa giải thích được nguyên nhân phát sinh biến dị.

Chọn C

Câu 17

17. Theo Đacuyn nguyên nhân nào làm cho sinh giới ngày càng phong phú và đa dạng ?

A. Chọn lọc tự nhiên đào thải các dạng kém thích nghi

B. Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng

C. Chọn lọc tự nhiên theo con đường đồng quy tính trạng.

D. Chọn lọc tự nhiên trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn

Lời giải chi tiết:

Theo Đacuyn nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng phong phú và đa dạng là :Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

Chọn B

Câu 18

18. Phát hiện quan trọng của Đacuyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là gì ?

A. Một số cá thể có khả năng di truyền các biến dị do học tập mà có.

B. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được

C. Các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiết

D. Các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn

Lời giải chi tiết:

Các sinh vật cùng loài trong tự nhiên các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiết

Chọn C

Câu 19

19. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố chủ yếu quy định chiều hướng phát triển của sinh giới là

A. nhu cầu của con người.

B. chọn lọc tự nhiên.

C. sự biến đổi của điều kiện khí hậu và địa chất.

D. sự phát triển của sinh giới diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của điều kiện khí hậu và địa chất.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lời giải chi tiết:

Nhân tố chủ yếu quy định chiều hướng phát triển của sinh giới là chọn lọc tự nhiên.

Chọn B

Câu 20

20. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá ?

A. Đột biến và giao phối.                                      

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Cách li sinh sản.                                              

D. Thức ăn của sâu.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lời giải chi tiết:

Theo quan niệm hiện nay, nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá là chọn lọc tự nhiên.

Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close