Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

14.1

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \(50V\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần \(R\) mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần \(L.\) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu \(R\) là \(30V.\) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. \(30V.\)                               B. \(20V.\)

C. \(10V.\)                               D. \(40V.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \({U^2} = U_R^2 + {({U_L} - {U_C})^2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \({U^2} = U_R^2 + {({U_L} - {U_C})^2}\) mà mạch điện không có tụ nên \({U_C} = 0\)

\( \Rightarrow {U^2} = U_R^2 + U_L^2\)

\( \Rightarrow {U_L} = \sqrt {{U^2} - U_R^2}  \\= \sqrt {{{50}^2} - {{30}^2}}  = 40V\)

Chọn D

14.2

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 {\rm{cos}}\omega {\rm{t(V)}}\)  vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là \(100V\) và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. \(150V.\)                            B. \(50V.\)

C. \(100\sqrt 2 .\)                          D. \(200V.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \({U^2} = U_R^2 + {({U_L} - {U_C})^2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \({U^2} = U_R^2 + {({U_L} - {U_C})^2}\) mà mạch điện không có điện trở nên \({U_R} = 0\)

\( \Rightarrow U = \left| {{U_L} - {U_C}} \right|\)

Vì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch

\(\begin{array}{l}{U_L} > {U_C}\\ \Rightarrow U = {U_L} - {U_C}\\ \Rightarrow {U_L} = U + {U_C}\\ = 100 + 100 = 200V\end{array}\)

Chọn D

14.3

Đặt một điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 2 {\rm{cos100}}\pi {\rm{t(V)}}\)vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{1}{\pi }(H)\) và tụ điện có điện dung \(C = \dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}(F)\) mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. \(2{\rm{A}}.\)                             B. \(1,5{\rm{A}}.\)

C. \(0,75{\rm{A}}.\)                       D. \(2\sqrt 2 A.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật Ôm cho đoạn mạch \(RLC\) mắc nối tiếp: \(I = \dfrac{U}{Z}\)

Sử dụng công thức tính  tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \)

Lời giải chi tiết:

Cảm kháng \({Z_L} = L\omega  = \dfrac{1}{\pi }.100\pi  = 100\Omega \)

Dung kháng \({Z_C} = \dfrac{1}{{C\omega }} = \dfrac{1}{{\dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}.100\pi }} = 200\Omega \)

Mạch không có điện trở nên \(R = 0 \Rightarrow Z = \left| {{Z_L} - {Z_C}} \right| \\= \left| {100 - 200} \right| = 100\Omega \)

Ta có: \(I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{{200}}{{100}} = 2A\)

Chọn A

Loigiaihay.com

 • Bài 14.4, 14.5 trang 39 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.4, 14.5 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 14.6, 14.7 trang 39 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.6, 14.7 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

 • Bài 14.8, 14.9 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.8, 14.9 trang 40 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 14.10 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.10 trang 40 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 • Bài 14.11 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.11 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close