Bài 10.4, 10.5, 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 12

Giải bài 10.4, 10.5, 10.6 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Đơn vị của mức cường độ âm là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

10.4

Đơn vị của mức cường độ âm là

A. Oát.

B. Đêxiben.

C. Oát trên mét vuông.

D. Niutơn trên mét vuông.

Phương pháp giải:

Sử dụng đơn vị mức cường độ âm

Lời giải chi tiết:

Đơn vị của mức cường độ âm là Đêxiben \((dB)\)

Chọn B

10.5

Khi cường độ âm tăng gấp \(100\)lần thì mức cường độ âm tăng

A. \(100{\rm{d}}B\).                             B. \(20{\rm{d}}B\).

C. \(30{\rm{d}}B\).                               D. \(40{\rm{d}}B\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính mức cường độ âm: \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\)

Lời giải chi tiết:

+ Khi \({I_1} = I \Rightarrow L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\)

+ Khi \({I_2} = 100I\)

 \(\begin{array}{l} \Rightarrow L = 10\log \dfrac{{100I}}{{{I_0}}}\\ = 10\log 100 + 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\\ = 20 + L(dB)\end{array}\)

Chọn B

10.6

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Siêu âm có thể truyền trong chất rắn.

B. Siêu âm có tần số lớn hơn \(20KHz\).

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết đặc điểm của siêu âm.

Lời giải chi tiết:

C – sai vì: Siêu âm không  thể truyền được trong chân không.

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 10.7, 10.8 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.7, 10.8 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

 • Bài 10.9 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.9 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

 • Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.10 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

 • Bài 10.11 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.11 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

 • Bài 10.12 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.12 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xác định tốc độ âm trong không, khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close