Bài 10.12 trang 28 SBT Vật Lí 12

Giải bài 10.12 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xác định tốc độ âm trong không, khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một cuộc thí nghiệm nhằm xác định tốc độ âm trong không khí, có hai nhóm nhà vật lí cách nhau \(18612m\). Mỗi nhóm luân phiên bắn một phát đại bác, để nhóm kia đo thời gian \(t\) từ lúc thấy lửa tóe ra ở miệng súng, đến lúc nghe thấy tiếng nổ. Giá trị trung bình của các phép đo là \(t = 54,6{\rm{s}}\). Hỏi:

a) Việc bắn và đo luân phiên nhằm mục đích gì?

b) Tốc độ âm thanh trong các điều kiện của thí nghiệm là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính tốc độ \(v = \dfrac{s}{t}\)

Lời giải chi tiết

a) Việc bắn và đo luân phiên nhằm loại trừ ảnh hưởng của gió

b) Tốc độ âm thanh trong các điều kiện của thí nghiệm:

\(v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{18612}}{{54,6}} = 341m/s\)

Loigiaihay.com

 • Bài 10.13 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.13 trang 28 sách bài tập vật lí 12.Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp lóe ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp lóe đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.

 • Bài 10.11 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.11 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

 • Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.10 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

 • Bài 10.9 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.9 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

 • Bài 10.7, 10.8 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.7, 10.8 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close