Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 12

Giải bài 10.10 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

Quảng cáo

Đề bài

Loa của một máy thu âm gia đình có công suất âm thanh \(P = 1{\rm{W}}\)khi mở to hết công suất.

a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở trước máy \(4m\).

b) Để ở tại điểm ấy, mức cường độ âm chỉ còn \(70{\rm{d}}B\), phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cường độ âm tại một điểm cách nguồn khoảng \(d\): \(I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}}\)

Sử dụng công thức tính mức cường độ âm: \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\)

Lời giải chi tiết

a) Cường độ âm \(I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}} = \dfrac{1}{{4\pi {{.4}^2}}} \approx {5.10^{ - 3}}({\rm{W}}/{m^2})\)

Mức cường độ âm: \(L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}} = 10\log \dfrac{{{{5.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 12}}}} \approx 97(dB)\)

b) Cường độ âm \(I'\) ứng mức cường độ âm chỉ còn \(70{\rm{d}}B\)

 Ta có:

\(\begin{array}{l}L = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\\ \Leftrightarrow 70 = 10\log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}}\\ \Rightarrow I = {10^{ - 5}}({\rm{W}}/{m^2})\end{array}\)

Ta có

\(\begin{array}{l}I = \dfrac{P}{{4\pi {d^2}}} \Rightarrow \dfrac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}}\\ = \dfrac{{{{5.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = 500\\ \Rightarrow {P_2} = \dfrac{{{P_1}}}{{500}}\end{array}\)

Vậy phải giảm nhỏ công suất của loa \(500\) lần thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Loigiaihay.com

 • Bài 10.11 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.11 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

 • Bài 10.12 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.12 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xác định tốc độ âm trong không, khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m.

 • Bài 10.13 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.13 trang 28 sách bài tập vật lí 12.Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp lóe ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp lóe đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.

 • Bài 10.9 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.9 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

 • Bài 10.7, 10.8 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.7, 10.8 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close