Giải bài 10.12 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Quan sát Hình 10.32 và cho biết cạnh nào trong cách cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 10.32 và cho biết cạnh nào trong cách cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép 2 cạnh có độ dài bằng nhau với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có:

Cạnh số (1) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close